Sidhuvudbild

Företag

75419_1.gif "På vår arbetsplats behövs varken muskler eller kondition..."

Nej det är riktigt att många arbetsplatser idag kräver väldigt lite fysik. I stället är det kunskap som är det viktiga, men forskningen går framåt och idag hävdar både psykologer och läkare att det är först när du är i god fysisk form som du bäst utnyttjar din mentala kapacitet, och därmed blir både mer effektiv och gör ett bättre jobb.
Vilka andra fördelar finns det med att träna?

1.Ni/du mår bättre, blir starkare och orkar mer, detta visar Forskningen.Det är faktiskt viktigare att träna än att t.ex. sluta röka. Den mest berömda studien som påvisar detta är The Surgeon General's Report. Surgeon General sammanställer medicinska studier i USA. Senast organisationen bröt mark var på 60-talet då man påvisade rökningens effekter, något som ändrade hela samhällets syn på tobak.

2.Ni sparar pengar, friska starka personer drabbas inte lika lätt av sjukdomar får ett bättre immunförsvar och behöver inte vara hemma från jobbet lika ofta .

Svenska forskare säger.

En nyutkommen rapport om prevention, gjord av Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik (SBU), baserad på 40 år av systematisk forskning, bekräftar att bristande fysisk aktivitet sammanhänger med ökad förekomst av flera kroniska sjukdomar som hjärtinfarkt, högt blodtryck, slaganfall, vissa cancerformer, sockersjuka (åldersdiabetes, typ-II-diabetes) och övervikt. Regelbunden fysisk aktivitet medför däremot ett ökat välbefinnande och innebär att man bevarar sin funktionsförmåga och sitt oberoende in i ålderdomen. I SBU-rapporten ges också en jämförelse mellan olika åtgärders effekt för minskad risk att dö i förtid.

Satsa på friskvård

Om man inför hälsobefrämjande program på arbetsplatserna, kan ytterligare besparingar göras för grupper av anställda i form av förbättrad hälsa, minskad frånvaro och lägre personalomsättning." (Källa: Arbetarskyddsnämnden 1997)

Så vad väntar ni på?

lopning-1.png

Senast uppdaterad 180306